چکیده نامه کتابداری و اطلاع رسانی ایران (چکتا)

طرح چکیده نامه کتابداری و اطلاع رسانی ایران (چکتا)  در سال ١٣٨١ در قالب یک پایگاه اطلاعاتی، به مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران توسط علیرضا نوروزی ارائه شد. این طرح توسط مرکز تصویب گردید، اما از آنجا که تصویب آن همزمان شد با روزهای پایانی خدمت ایشان در مرکز، در نتیجه طرح بی نتیجه ماند. در سال ١٣٨٣ تصمیم گرفته شد که با استفاده از امکانات وبگاه مجله وب­شناسی، طرح چکتا راه اندازی شود. فاز اول طرح شامل مقاله های انگلیسی زبان، ارائه شده توسط متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی ایران در مجله ها و کنفرانس های ملی و بین المللی است. این بخش به اتمام رسیده است. فاز دوم طرح شامل چکیده انگلیسی پایان نامه های دفاع شده در دانشگاه های ایران خواهد بود. قابل ذکر است که ایشان در ابتدا آن را

Iranian Library & Information Science Abstracts: ILISA

نامگذاری نمودند، اما چون سرآغازه آن با سرآغازه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران یکی بود در نتیجه نام آن به

Persian Library & Information Science Abstracts: PLISA

تغییر داده شد.

/ 0 نظر / 68 بازدید