ترجمه مقاله های مجله وب شناسی

ترجمه مقاله­های منتشر شده در مجله  وب­شناسی بدون کسب اجازه از مؤلف و بدون هماهنگی با مجله غیرمجاز است. قابل ذکر است که ترجمه یک مقاله بر اساس هماهنگی قبلی با مؤلف موجب می­شود که مؤلف اصلی، متن ترجمه شده مقاله­ خود را مطالعه کرده و در صورت لازم اصلاح یا تأیید نماید و این روند به مقاله ترجمه شده اعتبار دیگری می­بخشد و باعث ارتباط علمی و همکاری بین مؤلف و مترجم می­شود. در مواردی که مترجم در برگرداندن و درک مفاهیم مشکل داشته باشد به راحتی می­تواند از مؤلف درخواست شرح و توضیح موضوع نماید حتی اگر مؤلف به زبان پارسی آشنا نباشد. یکی از مزایای ترجمه مقاله با هماهنگی مؤلف، ایجاد ارتباط علمی و همکاری بین مؤلف و مترجم است.

/ 0 نظر / 116 بازدید