تازه ترین اخبار در مورد وب شناسی

نخست این که ریچارد ساویر، مدیر حق مؤلف و کسب اجازه مجله های خارجی برای نمایه سازی توسط چکیده نامه کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری (لیزتا) تهیه شده توسط ابسکو،  تأیید کرد که چیکده مقاله های مجله وب شناسی به زودی وارد لیزتا خواهد شد. نمایه سازی شدن مجله وب شناسی توسط پایگاه های اطلاعاتی خارجی بسیار مهم است. دوم این که ششمین شماره مجله وب شناسی با تلاش و همکاری صمیمانه ویراستاران ایرانی و خارجی منتشر شد.

/ 0 نظر / 127 بازدید