معرفی مجله وب شناسی توسط مجله های بین المللی کتابداری

مجله "Journal of Academic Librarianship" دوره ٣١ شماره ۴ جولای ٢٠٠۵، در بخش راهنمای آثار تخصصی حوزه کتابداری "The JAL Guide to the Professional Literature" به معرفی مقاله ها و مجله های تخصصی حوزه کتابداری پرداخته است. در این شماره لورارینرو آلن اسمیتبه معرفی مجله وب شناسی پرداخته و با ذکر وبگاه مجله، در توصیف این مجله می نویسند: "این نخستین مجله بین المللی در حوزه وب شناسی (علم وب و مطالعه وب)  است. ایشان بیان می دارند که این مجله در حالی که مجله ای علمی و انگلیسی زبان است، برخی از ویراستاران آن همکار دانشگاه تهران هستند و دارای اعضای هیأت تحریریه بین المللی است." ایشان همچنین به معرفی برخی از مقاله های منتشر شده در این مجله می پردازند.

 

انجمن اطلاع رسانی آزژانتین نیز در بولتن اطلاع رسانی، شماره ٢٠ ژوئن ٢٠٠۵ به معرفی مجله وب شناسی و برخی از مقاله های منتشر شده پرداخته است. با گذاشتن یک علامت تعجب جلوی نام ایران می نویسد: مجله وب شناسی در ایران منتشر می شود! ... مجله ای بین المللی دسترسی آزاد است که بدون هیچ گونه محدودیتی قابل دسترس می باشد ...

/ 0 نظر / 54 بازدید