نمایه‏سازی مجله در پایگاه های اطلاعاتی جهان

مجله وب‏شناسی توسط پایگاه‏های اطلاعاتی: اسکوپوس (Scopus)، پروکوئست (ProQuest)، لیزتا (LISTA Informed Librarian Online، EBSCO، Fulltext Sources Online،Ulrich، FRANCIS database، Google Scholar، راهنمای مجله‏های دسترسی آزاد (DOAJ) و غیره  نمایه‏سازی می‏شود. در فهرستگان جهان (WorldCat) و در فهرست عمومی بسیاری از کتابخانه‏های دانشگاهی جهان نیز حضور دارد. نمایه‏سازی شدن یک مجله به وسیله پایگاه‏های اطلاعاتی خارجی بسیار مهم است.

/ 0 نظر / 178 بازدید