استناد به مجله وب شناسی

میزان استنادها به مقاله های یک مجله در شناساندن آن به جامعه علمی تأثیر زیادی دارد. هر چه میزان استنادها به یک مجله بالا رود، ضریب تأثیرگذاری آن بیشتر می شود. مجله وب شناسی با توجه به این که نوپا می باشد و هنوز زمان زیادی برای گسترش نیاز دارد، اما بعد از یک سال تا حدودی خوب عمل کرده است. به گونه ای که برخی از مقاله ها مانند مقاله پروفسور اسپینک تاکنون چهار بار در کنفرانس های بین المللی مورد استناد قرار گرفته است و داریوش علیمحمدی نیز با استناد به مقاله خود در مجله های نمایه شده توسط موسسه اطلاعات علمی آمریکا، راه مجله وب شناسی را به نمایه استنادی علوم و سایر پایگاه های اطلاعاتی مثل امرالد باز کردند که از ایشان سپاسگزاری می شود. البته برخی مقاله های دیگر نیز در مجله های مورد تأیید موسسه اطلاعات علمی مورد استناد قرار گرفته اند که هنوز وارد نمایه استنادی نشده اند. قابل توجه است که نخستین مقاله ای که برای داوری به مجله وب شناسی ارسال شد توسط داریوش بود. در واقع، داریوش نخستین نویسنده ایرانی بود که با این مجله همکاری نمود.

/ 4 نظر / 120 بازدید
حسام الدين آشنا

جناب آقای نوروزی عزيز سلام شما يک تنه يک وزارتخانه ايد بی اجر و بی منت می دانم که در ایران قدر شما را خواهند شناخت ان سعیکم سوف یری

مجله وب شناسی

جناب آقای آشنا، از اظهار لطف شما بسیار سپاسگزاری می شود. موفق باشید.

م.ح.ب

با سلام ميخواستم مطالبی راجع به رتبه بندی مجلات بر اساس استنادهای به مقالات مجله بدانم بر اساس جستجوی گوگل به صفحه شما رسيدم. اميدوارم که اشتباهی نيامده باشم.

مجله وب شناسی

با سلام خدمت م. ح. ب.، در مورد رتبه بندی مجله های فارسی به پایگاه کتابخانه منطقه ای شیراز و برای رتبه بندی مجله های خارجی بر اساس ضریب تاثیر آنها به موسسه اطلاعات علمی آمریکا مراجعه شود: http://www.isinet.com