مقاله های برگرفته از پایان نامه دکترا و کارشناسی ارشد

 

مقاله های انگلیسی برگرفته از پایان نامه های دکترا و کارشناسی ارشد در رشته های علوم کتابداری و علوم رایانه با رعایت موارد زیر پذیرفته می شود:

* رعایت استانداردهای بین المللی آیین نگارش مقاله علمی

* جهانی بودن موضوع پایان نامه 

* مرتبط بودن موضوع با حوزه وب، اینترنت، کتابخانه و کتاب

* تأیید شدن مقاله توسط هیأت داوران

* رعایت اصول مجله

دانشجویان می توانند ابتدا چکیده مقاله خود را به انگلیسی نوشته و به آدرس سردبیر مجله یا یکی از ویراستاران ایرانی ارسال نمایند. در صورت تأیید اولیه موضوع توسط هیأت داوران، متن کامل مقاله درخواست می شود. قابل توجه است که موضوع مقاله، عنوان و ساختار درست چکیده (داشتن یک مقدمه کوتاه در مورد موضوع در حد دو یا سه خط، روش پژوهش و جامعه آماری، نتایج و یافته ها) در مرحله نخست بسیار حائز اهمیت است.

 

کنفرانس های ملی به زبان انگلیسی

مجله وب شناسی آمادگی خود را برای همکاری، چاپ و انتشار مقاله های انگلیسی ارائه شده در کنفرانس های ملی و بین المللی در رشته های علوم کتابداری و علوم رایانه در حوزه های موضوعی: وب، اینترنت، کتابخانه، کتاب و کتابداری اعلام می نماید. در صورتی که سازمان های ایرانی قصد برگزاری کنفرانس بین المللی در حوزه های پیش گفته را دارند با سردبیر مجله مکاتبه و هماهنگ نمایند. بدیهی است که با توجه به بین المللی بودن و طیف وسیع خوانندگان مجله وب شناسی، اعلام این موضوع که مقاله های برتر کنفرانس نه تنها در مجموعه مقاله های کنفرانس بلکه به صورت الکترونیکی در مجله وب شناسی چاپ می شود می تواند در بالا بردن میزان مقاله های دریافتی در کنفرانس تأثیر مثبت داشته باشد.

/ 0 نظر / 206 بازدید