مجله وب شناسی از نگاه وب نوشت های غیرایرانی

  در یک وب نوشت اسپانیایی زبان در مورد مجله وب شناسی نوشته شده بود که "این نشریه مرا متعجب کرد که ایرانی است، البته شاید هم ایرانی نباشد." وی همچنین می نویسد که "هنگام مطالعه نشریه های ایرانی، خواننده خسته و دلسرد می شود، اما در مورد مجله وب شناسی این گونه نیست." در پایان ایشان می نویسد که "با توجه به این که با نام مجله وب شناسی یک وب نوشت پارسی زبان در پنج رتبه اول گوگل ظاهر می شود، بنابراین این مجله ایرانی است."

    لحظاتی به حرف های این اسپانیایی اندیشیدم که منظور ایشان از "خواننده خسته و دلسرد می شود" چیست که آن را به زبان عجق وجق اسپانیایی مطرح کرده است. شاید منظورش این است که خواننده غیرپارسی زبان، به دلیل عدم آشنایی با زبان پارسی چیزی نمی فهمد، چون الفبای پارسی با الفبای لاتین فرق دارد، شاید هم منظور دیگری داشته است. با توجه به جمله دیگری که نوشته شده بود و دیگران هم برای ایشان یادداشت گذاشته بودند. بنابراین فرض دوم محتمل تر است. به هر حال پرسشی که از خود می پرسم این است که چرا ایران نتوانسته است به جایگاه علمی شایسته ای در سطح جهان دست یابد.

/ 0 نظر / 37 بازدید