اخبار در مورد مجله وب شناسی

     سومین شماره مجله وب شناسی با تلاش بی وقفه و همکاری صمیمانه ویراستاران محترم منتشر شد. پس از باز شدن این شماره دکتر یوجین گارفیلد مقاله "ضریب تاثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران" که پژوهشی در حوزه وب سنجی  است را به گروه بحث خود ارسال داشتند و در نتیجه پروفسور آلاستر اسمیت یکی از پیشگامان حوزه وب سنجی در نیوزیلند و استرالیا با ارسال پیامی برای نویسنده مقاله اظهار داشتند که "برای من جالب است که نتیجه پژوهش من روی کشورهای آمریکایی لاتین، برای دانشگاه های ایران هم رخ داده است. یعنی وبگاه دانشگاه هایی که تعداد صفحه های انگلیسی زبان بیشتری دارند تعداد پیوندهای بیشتری دریافت می کنند". قابل ذکر است که چنین تشویق هایی سبب دلگرمی دست اندرکاران مجله شده و موجب خواهد شد که در شماره های آتی تلاش بیشتری در جهت بالا بردن سطح علمی مجله به کار گرفته شود.

/ 0 نظر / 35 بازدید