Webology

چهارشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸۳

گروه بحث دانش شناسی: گروه بحث در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی

گروه بحث وب شناسی در "Google Groups" عضویت شما را خوش آمد می گوید. از کتابداران و دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی درخواست می شود با ارسال اخبار مرتبط به حوزه کتابداری این گروه بحث را رونق بخشند.این گروه بحث قابلیت کنترل نامه ها و حذف نامه های نامربوط به حوزه کتابداری را دارد. در قسمت موضوع نامه های ارسالی، عنوان گروه داخل کروشه ارسال می شود و اعضاء در صورت عدم تمایل، نامه را باز نخواهند کرد.ویروس ارسال نخواهد شد، تمام نامه ها توسط گوگل آرشیو می شود و امکان بازیابی مجدد نامه های ارسالی وجود دارد.

عضویت: افرادی که ایمیل Gmail داشته باشند می توانند Sign in  کرده و عضو شوند و هر گاه بخواهند می توانند عضویت خود را لغو نمایند.افرادی که Gmail نداشته باشند می توانند از مدیر گروه درخواست عضویت نمایند. زبان انگلیسی، زبان مرجح گروه است به این دلیل که اعضای خارجی وجود دارد.

Group email: IranKIS at googlegroups.com
Owner email: IranKIS-owner at googlegroups.com 

http://groups.google.com/group/IranKIS

علیرضا نوروزی

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

مجله وب شناسی

گروه بحث دانش شناسی و اطلاع شناسی

راهنمای وبگاه های کتابداری و اطلاع رسانی ایران

راهنمای کتابداران و اطلاع رسانان ایرانی

فهرست دانشگاه های ایران

وب سنجی

مجله های الکترونیکی جهان

مجله های کتابداری دسترسی آزاد

مجله های کتابداری: الکترونیکیخانه
آرشيو
پست الكترونيك